1. Šios taisyklės yra laikomos sutartimi tarp Infoin.lt/tiekejai tinklapio administracijos (toliau – Infoin.lt/tiekejai ) ir tinklapio naudotojo (toliau – Naudotojas). Kiekvienas Infoin.lt/tiekejai tinklapio naudotojas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis. Asmuo, kiekvieną kartą naudodamas tinklapį, parsisiųsdamas tiekėjų sąrašus, atsisiųsdamas kitus darbus ar skelbdamas kitą informaciją Infoin.lt/tiekejai tinklapyje laikomas susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir su jomis sutinka.

2. Infoin.lt/tiekejai tinklalapis yra duomenų bazė, kuria gali naudotis bet kuris vartotojas asmeniniais tikslais, sutinkamai su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – sąlygos).

3.  Visos autorinės teisės į Infoin.lt/tiekejai  duomenų bazę ir svetainės dizainą priklauso Infoin.lt/tiekejai teisėtam valdytojui. Duomenų bazės naudotojai gali ja naudotis nustatytomis sąlygomis ir tvarka, nepažeisdami duomenų bazės gamintojo ir teisėto valdytojo teisių, autorių teisių ir gretutinių teisių subjektų teisių į kūrinius ir gretutinių teisių objektus, kurie sudaro duomenų bazės turinį.

4. Draudžiama bet kuriuo nenurodytu tinklalapyje ar šiose sąlygose būdu ir bet kokiais tikslais platinti ar perkelti į kitas laikmenas Infoin.lt/tiekejai  tinklalapyje esančią tekstinę ir grafinę medžiagą be Infoin.lt/tiekejai  rašytinio sutikimo.

5. Naudotojas renkasi Infoin.lt/tiekejai tinklalapyje siūlomas paslaugas ir produktus išimtinai savo nuožiūra, Infoin.lt/tiekejai  jokiais atvejais neatsako už naudotojo pasirinktos paslaugos ar produkto tinkamumą ar pritaikomumą konkrečiam tikslui.

6. Naudotojas Infoin.lt/tiekejai  jam suteiktą medžiagą ir informaciją gali naudoti tik asmeniniais tikslais. Draudžiama šią medžiagą ir informaciją dauginti, atlygintinai ar neatlygintinai platinti bet kuriuo būdu.

7. Pristatymas – pasirinkti tiekėjų sąrašai matomi mūsų sistemoje iškart po sėkmingo apmokėjimo.

8. Grąžinimas – naudotojas, įsigijęs mūsų siūlomus tiekėjų sąrašus, sutinka, jog pinigai už intelektinę nuosavybę (už produktų tiekėjų sąrašus, kuriais prekiaujama Infoin.lt/tiekejai  tinklapyje) negali būti grąžinami.