Bendrosios nuostatos

Mes gerbiame asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir dėsime visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdami užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą. Lankydamiesi šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamiesi jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis privatumo nuostatomis ir jas supratote. Šios privatumo nuostatos nėra taikomos kitiems internetiniams ar neinternetiniams mūsų tinklalapiams, produktams ar paslaugoms. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra keisti šias privatumo nuostatas, todėl, lankydamiesi šiame tinklalapyje, įsitikinkite, jog esate susipažinę su naujausia privatumo nuostatų versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Jums apsilankius šiame tinklalapyje. Ši privatumo nuostatų versija atnaujinta 2020-12-26.


Asmens duomenų tvarkymas

Kai kurie šiame tinklalapyje esantys duomenys, kuriuos mes gauname tiesiogiai iš Jūsų ir (ar) iš viešų duomenų rinkmenų, gali būti laikomi asmens duomenimis, todėl šiuos duomenis tvarkysime laikydamiesi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei šių privatumo nuostatų.


Jūs galite lankytis daugelyje mūsų tinklalapio puslapių nesuteikę apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu Jūs norėsite naudotis kai kuriomis šiame tinklalapyje mūsų siūlomomis paslaugomis, mes prašysime mums pateikti Jūsų el. pašto adresą, telefono numerį (privalomi duomenys), Vardą, Pavardę ar įmonės pavadinimą bei kitą informaciją (neprivalomi duomenys).


Šiame tinklalapyje mes galime naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų tinklo naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami Jūsų kompiuterio identifikavimui ir palengvina Jūsų prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti.


Kaip ir daugelis tinklalapių valdytojų, mes stebime šio tinklalapio lankomumą ir renkame informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų tiekėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda mums suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu bei suteikia galimybę gerinti mūsų teikiamas paslaugas.


Visa anksčiau paminėta informacija, kuri sudaro Jūsų asmens duomenis, be Jūsų sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus jei kitaip reikalauja taikytini įstatymai ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais. Esant reikalui, mes pasiliekame teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie mūsų vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tam, kad tokie asmenys galėtų atlikti pavestas funkcijas, jiems gali tapti prieinama kai kuri Jūsų informacija. Tačiau minėti asmenys negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.


Šiame tinklalapyje mes suteikiame galimybę fiziniams ir juridiniams asmenis pateikti informaciją apie perkamas ar parduodamas prekes ar paslaugas. Ši informacija yra teikiama tokia, kokia yra ir tiek, kiek jos yra, nedarant jokių jos turinio pakeitimų, visiems to pageidaujantiems šio tinklalapio lankytojams, sudariusiems su mumis paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią jiems suteikiama prieiga prie tokios informacijos.


Šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų valdytoju yra UAB "VERSLO TITANAS", juridinio asmens kodas 304554181, buveinės adresas Vilkpėdės g. 9-100, LT-03157 Vilnius, tinklalapio adresas www.infoin.lt ir www.infoin.lt/tiekejai.


Prieiga prie asmens duomenų, jų pataisymas ir nesutikimas duomenų tvarkymo

Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jam būtų leista susipažinti su mūsų turimais jo asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi, ir prašyti tokius duomenis jam pateikti. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.


Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad nemokamai pataisytume visus jo asmens duomenų netikslumus. Taip pat asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys bei kad jie būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus jei tai reikalinga tinklalapyje nurodytoms paslaugoms teikti.


Prašymą dėl prieigos, pataisymų ir nesutikimo galite siųsti elektroninio pašto adresu info[eta]infoin.lt. Prašyme aiškiai nurodykite savo vardą, pavardę ir vartotojo vardą.


Trečiųjų asmenų tinklalapiai

Mes nesame atsakingi už Jūsų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuos net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Jūs pasieksite naudodamiesi šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis. Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.


Informacijos saugumo užtikrinimas

Mūsų tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos, iš Jūsų ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos, informacijos saugumą. Siekdami apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, mes naudojame įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.


Tiesioginė rinkodara

Jeigu registruodamiesi svetainėje sutikote, kad Jūsų nurodytu el. pašto adresu ar tel. Nr. siųstume Jums naujienas ir pasiūlymus, taip pat neprieštaravote, kad parinktume specialius pasiūlymus pagal Jūsų pirkimų, svetainės naršymo istoriją ir registracijos duomenis, arba juos užsisakėte naujienlaiškių skyriuje, arba davėte sutikimą gauti šiuos pranešimus, kai registravotės akcijoje, žaidime ar nuolaidai gauti, laikas nuo laiko atsiųsime Jums naujienų ar pasiūlymų. Galime pateikti reklamos pranešimų tiesiogiai Jūsų naudojamoje naršyklėje, jeigu su tuo sutiksite. Teisinis pagrindas siųsti šiuos pranešimus – mūsų teisėtas interesas reklamuoti mūsų parduodamas prekes ir paslaugas ir didinti jų pardavimus (Reglamento 6 str. 1 d. (f) p.) ir Jūsų sutikimas (Reglamento 6 str. 1 d. (a) p.). Turite teisę nesutikti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus arba bet kada jų atsisakyti.


Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo Jūsų sutikimo davimo ir paskutinės bendravimo su Jumis dienos. Suėjus nurodytam terminui Jūsų asmens duomenys bus nedelsiant sunaikinti. Po Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo atšaukimo, juos sunaikinsime automatiškai.


Baigiamosios nuostatos

Šioms privatumo nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos teismuose.


Šiose privatumo nuostatose „mes”, „mūsų”, „mums”, „mus” yra nuorodos į UAB "VERSLO TITANAS" ir įgaliotus asmenis.